Fort 52 Borek

Zarówno tereny Fortu 52 jak i łąki obok to miejsce spacerowe z psem osób mieszkających w tej okolicy.